S.No Teacher Name Designation
1. DEVENDRA SINGH VERMA PRINCIPAL
2. RICHA CHAUDHARY PGT
3. CHANDRAKANT SHARMA PGT
4. SHOBHA CHAUHAN PGT
5. MOH. KAISHER KHAN PGT
6. ABHISHEK CHAUHAN PGT
7. NEETA KHANDELWAL PGT
8. PANKAJ AGARWAL PGT
9. MAHENDRA PAL SINGH PGT
10. SAURABH AGARWAL PGT
11. SANGHMITRA MANDAL PGT
12. VINOD KUMAR PGT
13. URVI BHATNAGAR PGT
14. SATENDRA SHARMA TGT
15. SHAMBHUJI PANDEY TGT
16. SWETA RATHORE TGT
17. VIBHANSHU KAMAL TGT
18. SACHIN KUMAR TGT
19. MAMTA SINGH TGT
20. EKTA VERMA TGT
21. RICHA SHARMA TGT
22. MANVIT KAUR TGT
23. TRIPTI SHARMA TGT
24. ANJU SHARMA TGT
25. VINESH GAUTAM PRT
26. REENU BASANTANEE PRT
27. SWAPNIL JAIN PRT
28. POOJA NOTNANI PRT
29. ARUN PRABHA GAUR PRT
30. JYOTI SHARMA PRT
31. SHWETA UPADHYAY PRT
32. AMIT CHAUDHARY PRT
33. SNEHA SINGH NTT
34. ANNU JAIN NTT
35. MANISH SHARMA NTT
36. SHEELA BAHAL WELLNESS
37. MANOJ KUMAR PET
38. MANISH KANT BHARDWAJ LIBRARIAN